gaziantep

GAZİANTEP’İN TARİHİN OLUŞUMUNDA VE NİTELİĞİNDE ÖNEMİ BÜYÜKTÜR

GAZİANTEP’İN TARİHİN OLUŞUMUNDA VE NİTELİĞİNDE ÖNEMİ BÜYÜKTÜR

Geçmişten günümüze farklı kültürlerin hakim olduğu Gaziantep, bu hakimiyetlerin doğal sonucu olarak çok önemli bir kültür mirasına sahiptir. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş kültür mirası öğelerinin başında gelen masallar Gaziantep kültür mirasında kilit rol oynamaktadır. Gaziantep'in zengin kültürel mirasına ilişkin az sayıda çalışma olması dikkat çekici olmuştur ve ciddi bir ihtiyacı beraberinde doğurmuştur. Bu ihtiyacı gidermek için Gaziantep'te somut olmayan kültürel mirasın en güzel örneklerinden biri olan masal anlatısının korunması ve yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Geçmişten günümüze farklı kültürlerin hakim olduğu Gaziantep, bu hakimiyetlerin doğal sonucu olarak çok önemli bir kültür mirasına sahiptir. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş kültür mirası öğelerinin başında gelen masallar Gaziantep kültür mirasında kilit rol oynamaktadır. Gaziantep'in zengin kültürel mirasına ilişkin az sayıda çalışma olması dikkat çekici olmuştur ve ciddi bir ihtiyacı beraberinde doğurmuştur. Bu ihtiyacı gidermek için Gaziantep'te somut olmayan kültürel mirasın en güzel örneklerinden biri olan masal anlatısının korunması ve yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

AB'NİN KÜLTÜR POLİTİKASI VE AVRUPA ORTAK KÜLTÜREL MİRASI'NIN KORUNMASI

AB’nin kurucu antlaşması olan Roma Antlaşması’nın önsözünde vurgulandığı gibi AB’nin ve onun oluşturduğu politikaların ruhunu “Avrupa halkları arasında daha yakın bir birlik” oluşturmaktadır (European Commission, 2001: 1). AB’nin kültür politikası ise bu noktadaki en temel yaklaşımı sergilemektedir. 1 Kasım 1993 tarihli Maastricht Antlaşması ise AB’nin ekonomik birlik anlayışına kültürel, sosyal ve siyasal boyutlar ekleyerek ‘Birlik’ kavramını getirmiştir. Ayrıca, Avrupa Vatandaşlığı (Yurttaşlığı) kavramı da bu antlaşma ile hukuken geçerlilik kazanmıştır

DEVAM

ALMAN KÜLTÜRÜ VE HALK FOLKLOR''Ü

Alman Kültürü denince ilk akla gelen disiplin, kanun koyma, çalışkanlık, titizlik, düzen, dikkatli olma gibi özellikler başta gelir. Almanların bu tutumları ülkenin hem ekonomik hem kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlar. Yasalar onlar için kutsal sayılır, trafik kurallarına çok dikkat ederler.

DEVAM

KÜLTÜREL MİRASIN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI

Kültürel miras, bir toplumun genel belleği olmasının yanında; bir kültürün varlığını sürdürebilmesi ve özelliklerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi açısından önemli bir kavramdır. Küreselleşme ile birlikte, yerele özgü olan ve özgünlüğünden çok şey kaybetmemiş kültür unsurlarının da korunması ve ortaya çıkarılması mühim hale gelmeye başlamıştır.

DEVAM

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların, kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, uygulamaları, temsilleri, anlatımları, bilgileri ve becerileri ile bunlarla ilgili araç gereç ve kültürel mekânlarında içinde bulunduğu unsurlar şeklinde tanımlanabilir.

DEVAM

GASTRONOMİ

Gaziantep ilk insanların yaşadığı yaklaşık 6000 yıla yakın bir geçmişe sahiptir. Neolitik devirde (Cilalı Taş Devri) başlamıştır. Hitit, Med, Pers, Asur, Roma, Bizans, Arap ve en son Türk medeniyetlerinin yaşamış olduğu bir kenttir.

DEVAM

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

9 Eylül 2011 tarihinde resmi açılışı yapılan müze, Şehitkamil İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindedir. Müze sergisinde, o dönemde kentte yaşayan insanların inançları kültürü ve günlük yaşantısını geçirdiği ortam birebir mimarisine uygun olarak sokağı, çeşmesi, duvarı ve tüm yapı taşları ile gerçek ölçüsünde ziyaretçilere sunulmaya çalışılmıştır.

DEVAM

TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

Türkiye’de sözlü anlatım biçimleri üzerindeki ilk incelemeler, sözlü halk edebiyatı unsurlarının derlenmesi ve yazıya aktarılması biçiminde başladı. Özellikle Hamit Zübeyir Koşay, Pertev Naili Boratav, Eflâtun Cem Güney, Ahmet Caferoğlu, Ali Rıza Yalgın gibi araştırmacıların sözlü gelenek derlemeleri, 1940’lardan itibaren yayımlanmaya başladı ve zengin Türk halk kültürünün kanıtları olarak kayda geçti.

DEVAM

GELENEKSEL GAZİANTEP EL SANATLARI

El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmış olup, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır.

DEVAM